Gabinet Art & Psyche

Psychoterapia
A A A

Arteterapia

Terapii jest bliżej do sztuki niż do medycyny. Podobnie jak sztuka powinna zmieniać percepcję.
James Hilmann

Sztuka daje możliwość przetransportowania osoby do obszaru symbolicznego tak samo zresztą jak daje możliwość tłumaczenia na różne sposoby tego co tam widzimy.
Clarissa de Estes
 

 

ARTETERAPIA

 

Ta forma pracy skierowana jest do osób w każdym wieku i w szerokim spektrum potrzeb.

Niewerbalna komunikacja na której opiera się terapia przez sztukę ma ogromne znaczenie w rozpoznawaniu i komunikowaniu emocji, również tych najtrudniejszych, często niemożliwych do wyrażenia w inny sposób. Poprzez sztukę i towarzyszącą jej kreatywną grę i zabawę, kształtowane są nowe postawy w stosunku do siebie i otoczenia oraz nowe strategie postępowania.

Sztuka tworzy terapeutyczną, kreatywną przestrzeń w której możliwa jest komunikacja, poznawanie i naturalna zmiana, z arteterapii korzystać mogą wszyscy niezależnie od wieku.


Praca w arteterapii jaką proponuję w Art & Psyche to arte-psychoterapia analityczna, jest to przede wszystkim forma psychoterapii, opiera się na pracy w polu terapeutycznym w relacji terapeutycznej i pracy z symbolem.

Arteterapia jest dobrą formą leczenia zaburzeń nerwicowych jak również głębszych zaburzeń w tym zaburzeń osobowości i zaburzeń rozwojowych z grupy autyzmu.

 

Praca z obrazem w arteterapii łączy się blisko z obrazem i świadomością ciała dlatego jest formą pracy polecaną przy zaburzeniach odżywiania, PTSD, ASD.

Jedną z możliwości jakie oferuje arteterapia to również wspieranie rozwoju, integracji emocjonalnej, wsparcie dzieci, młodzieży i dorosłych w procesie dokonywania zmian oraz wsparcie rozwoju mowy.

Niektóre z możliwości oferowane przez arteterapię:

 • redukcja napięcia
 • przeżycie, rozpoznanie i integracja emocji
 • odnajdywanie znaczenia poprzez nowe idee, wglądy i informacje
 • rozwój indywidualnych funkcji adaptacyjnych
 • zwiększenie poczucia własnej wartości
 • aktywne wspieranie zmiany
 • rozwijanie percepcji
 • rozwijanie funkcji refleksyjnej
 • rozwijanie kreatywności i autoekspresji
 • integracja i reintegracja
 • wzmocnienie zdolności interpersonalnych i komunikacyjnych 
 • praca nad rozwojem mowy

W Art & Psyche prowadzona jest arteterapia indywidualna i grupowa. Długość sesji z dziećmi to przeważnie 45  min. z dorosłymi, młodzieżą 50/60min. 

Prowadzę również arteterapię w jednostkach medycznych i organizacjach pozarządowych.

 


zapisz się do newslettera