Gabinet Art & Psyche

Psychoterapia
A A A

Praca z dziećmi

Prowadzę psychoterapię dziecięcą z włączeniem psychoterapii zabawą, arte-psychoterapii i elementów terapii w piaskownicy, prowadzę ją w nurcie analitycznym. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, lękami, nieśmiałością i ADHD. Wspieram rozwój emocjonalny, integrację i potencjał radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Założenia:

 • psychoterapia niedyrektywna oparta na myśleniu analitycznym jest pomocna w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania oraz w tzw. całościowych zaburzeń rozwoju
 • włączenie interaktywnej psychoterapii zabawą i arte– psychoterapii umożliwia tworzenie relacji i komunikowanie emocji, również tych najtrudniejszych, często niemożliwych do wyrażenia w inny sposób.

W psychoterapii analitycznej z dziećmi łączymy komunikację werbalną i niewerbalną. Poprzez kreatywne działania, możliwe jest kształtowanie nowych postaw w stosunku do siebie i otoczenia oraz nowych sposobów postępowania.

 

Spotkania indywidualne

wiek od 2 lat <

Zalecenia:

 • wspomaganie rozwoju mowy, gotowości szkolnej

 • praca ze stratą, po przebytej chorobie, trudnych wydarzeniach w rodzinie lub w szkole, nieśmiałość

 • ADHD, PTSD, zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu, kłopoty ze snem, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania

 • wspomaganie integracji: emocjonalnej, psycho - motorycznej

Częstotliwość i długość trwania terapii jest ustalana indywidualnie. Terapia poprzedzona jest spotkaniem z rodzicami. Opłaty: sesje grupowe (60 minut) - 80 zł, sesje indywidualne (45- 50 minut) - 80 zł za spotkanie. W przypadku długoterminowej i intensywnej terapii możliwe są indywidualne ustalenia opłaty za terapię.

 

 

Prowadzę również INDYWIDUALNE I GRUPOWE ZAJĘCIA WSPIERAJĄCE INTEGRACJĘ:
ROZWÓJ POZNAWCZY, EMOCJONALNY, SPOŁECZNY I ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA

Cele zajęć:

 •  rozwój indywidualnych funkcji poznawczych i adaptacyjnych

 •  zwiększenie poczucia własnej wartości

 •  zwiększenie świadomości ciała i integracji zmysłów

 •  rozwój motoryki małej i wsparcie umiejętności rysowania i pisania

 •  rozwój kreatywności i autoekspresji

 •  poprawa funkcjonowania w grupie i wzmocnienie kompetencji interpersonalnych

 •  zwiększenie umiejętności rozpoznawania i integrowania emocji

O mnie: mgr Marta Szczukiewicz – psychoterapeutka, arteterapeutka, specjalizuję się w psychoterapii i wspieraniu rozwoju, prowadzę sesje indywidualne i grupowe. Mam szerokie doświadczenie terapeutyczne, odbyłam praktykę w Ośrodku Wczesnej Interwencji, staż w Szpitalu dla Osób Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie. Swoją pracę poddaję superwizji.


Spotkania odbywają się w specjalnie wyposażonym gabinecie (wyposażenie do arteterapii i zajęć ruchowych oraz do terapii zabawą i terapii w piaskownicy).

 


zapisz się do newslettera