Gabinet Art & Psyche

Psychoterapia
A A A

Przestrzeń rozwoju

 

Gabinet Art & Psyche

Rozwój osobisty

Spotkania, warsztaty, wydarzenia

 

Poranna Arteterapeutyczna Grupa Warsztatowa

 
Zapraszam wszystkich, którzy chcą spotkać się ze sobą i z innymi w terapeutycznej przestrzeni sztuki na siedem cotygodniowych spotkań w czwartki od 14 września 2023 w godz. 9.30 – 11.15
Obraz, rysunek, mandala, mapa, rzeka, drzewo, regeneracja, inspiracja, relacja, sandplay to sposoby i tematy z którymi będziemy między innymi pracować na spotkaniach.
Arteterapia jest twórczą metodą opartą na doświadczeniach zmysłowo-kreatywnych. Te spotkania ze sobą ze sztuką i z innymi będą okazją do tworzenia, skupienia i rozmowy. Będą okazją do przyglądania się swojemu życiu, jego dynamice, barwie i kształtom. Poprzez ekspresję werbalną i niewerbalną, obraz, słowo i wyobraźnię. Będziemy pracować w perspektywie jungowskiej, która uznaje szczególną rolę pracy twórczej i kreatywności w zrozumieniu samego siebie, dbaniu o siebie i rozwijaniu swojego potencjału.
Podczas pracy w grupie będziemy korzystać z technik arteterapeutycznych takich jak: rysunek, malowanie, collage, spotkamy się z techniką sandplay, wprowadzimy również techniki relaksacyjne i pracę z aktywną wyobraźnią.
Do udziału w grupie nie są potrzebne wcześniejsze doświadczenia artystyczne czy specjalne zdolności a jedynie chęci i otwartość na własne doświadczenie.
Prowadzenie: Marta Szczukiewicz
psychoterapeutka, arteterapeutka, pracuje z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej i Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, routerka IAAP - Międzynarodowego Instytutu Psychologii Analitycznej w Zurychu. Pracuje w Gabinecie Art & Psyche w Poznaniu.
www.artandpsyche.com.pl
 
Informacje organizacyjne:
> Grupa jest skierowana do osób dorosłych.
> Uczestnictwo obejmuje udział w cyklu siedmiu spotkań*. Decyzję o udziale w cyklu uczestnik/uczestniczka może podjąć po pierwszym spotkaniu.
> Cena spotkania 90 zł.
> W przypadku płatności jednorazowej 80 – 560 zł za cały cykl.
> Liczba miejsc – 6, decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce: Gabinet Art & Psyche
Zamek ul. Św. Marcin 80/82
Wejście A lub B, III pięto (winda lub schody), p. 329
Materiały do pracy (oraz dobra kawa i herbata 🙂 będą dostępne na miejscu.
*Będzie możliwość kontynuowania pracy w grupie dla chętnych, w kolejnych miesiącach.
Zgłoszenia i informacje:
artpsychegabinet@gmail.com  
 
Grupa Rozwoju Osobistego dla Kobiet - Symboliczna Synchroniczność
 
od środy 14 września, spotkania co dwa tygodznie w  godzinach  17.30 - 19.15.
 
Cykl 8 spotkań w gabinecie w Poznaniu.
 
Cena 100 zł za spotkanie, ilość miejsc jest ograniczona.
 
Więcej informacji:
artpsychegabinet@gmail.com
 

 Jeśli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem  w grupie on - line proszę o kontakt mailowy.

 

Macierze Śnienia Społecznego

stacjonarnie w gabinecie w Poznaniu
soboty, godz. 11.00 - 12.30
terminy spotkań: 22.10, 19.11, 17.12

 

Jungowskie warsztaty pracy z obrazami, snami i synchronicznością  

stacjonarnie w gabinecie w Poznaniu
soboty, godz. 11.00 - 13.30/14.00

terminy:
5.11 - Obrazy i aktywna wyobraźnia - tutaj i teraz
25.11 - Emocjonalne Laboratorium Splendor Solis
10.12 - Patrz i zobacz - indywiduacyjne symbole i ścieżki w obrazach tarota
21.01 - Sny - ścieżką wokół centrum

 

Kompleks kozła ofiarnego - wykład
 
on - line, zoom
19 listopada 2022 godz. 17.30 – 19.00

 

Szczegółowe opisy spotkań i wydarzeń:

Indywiduacyjna grupa warsztatowa z elementami terapii przez sztukę
cykl spotkań on - line
piątki, godz. 18.00 - 19.30
terminy spotkań: 14.10, 28.10, 18.11, 2.12, 16.12, 13.01

"Nie tylko w snach bywa tak, że odnajdujemy siebie wciąż jeszcze stawiających czoła temu, co dawno zostało zapomniane i mówiących coś, co wydaje się nie mieć sensu tylko dlatego, że sami nie chcemy go dostrzec."

Ursula K. Le Guin

Żyjemy w dynamicznych warunkach wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości, każdy z nas przeżywa je indywidualnie ale zazwyczaj intensywnie. Praca psychologiczna z włączeniem terapii przez sztukę wspomaga procesy integracji, aktywuje konstruktywne procesy kreatywne i naprawcze i co równie ważne, może być źródłem zadowolenia, relaksu i przyjemności.

Co jest ważne i prawdziwe dla mnie?

Jakie są i w jakim stanie są teraz moje wewnętrzne zasoby?

Czego chcę dla siebie?

Co do mnie najbardziej przemawia?

Co przyciąga teraz moją uwagę?

Co mówią moje sny?

Co mogę robić, aby żyć pełniej, bardziej twórczo, szczęśliwiej?

Podczas spotkań będziemy mieć czas i przestrzeń na zadawanie różnych pytań i poszukiwania odpowiedzi, przyglądania się swojemu życiu, jego dynamice, barwie i kształtom. Poprzez ekspresję werbalną i niewerbalną, obraz, słowo, dźwięk, wyobraźnię, sen - będziemy spotykać się z własnymi pytaniami, własną prawdą i własną opowieścią.

Prowadzenie: Marta Szczukiewicz

Jestem psychoterapeutką analityczną, pracuję z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej i Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę, jestem routerką IAAP - Międzynarodowego Instytutu Psychologii Analitycznej. Pracuję w Gabinecie Art & Psyche w Poznaniu.

Spotkania odbywają się na zoomie, z kamerą, spotykamy się w zaciszu naszych domów, u progu weekendu. Zapewnijmy sobie spokojne, prywatne miejsce na ten czas i materiały do rysowania, malowania, szczgóły co do materiałów, prześlę mailem.

Nie jest to grupa wymagająca od uczestników artystycznych zdolności czy doświadczeń, sztuka jest tutaj terapeutycznym medium doświadczania siebie i własnych ważnych spraw, spontaniczności i twórczej zabawy.

Grupa warsztatowa jest całościowym cyklem, zapraszam do uczestnictwa w każdym spotkaniu.

Łączna cena za uczestnictwo 750 zł - 125 zł spotkanie, przy wpłacie jednorazowej 700 zł.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia:artpsychegabinet@gmail.com

Macierze Śnienia Społecznego

stacjonarnie w gabinecie w Poznaniu
soboty, godz. 11.00 - 12.30
terminy spotkań: 22.10, 19.11, 17.12

 

„Sny, zrodzone jednostkowo, stają się paliwem dla macierzy i przynoszą znaczenia dla wszystkich.” - Helen Morgan

Pojęcie „Macierz Śnienia Społecznego” (Social Dreaming Matrix) zostało wprowadzone do języka psychoterapii w 1982 r. w Tavistock Institute, a jego autorem był W. Gordon Lawrence. Pisał on, że ma ono „krótką historię, ale długą przeszłość”. Owa długa przeszłość odnosi się do praktyk śnienia społecznego, które istniały od początku czasów w wielu społecznościach na całej planecie. Na długo przed Freudem i Jungiem sny i śnienie miały wielkie znaczenie, odnajdujemy je w przekazach historycznych, wiele możemy się nauczyć również od współczesnych społeczeństw, które rozwijały się w bliskim kontakcie i rozumieniu natury: Aborygenów, rdzennych Amerykanów, Afrykanów.

Termin Macierz Śnienia Społecznego opiera się na społecznym, grupowym rozumieniu indywidualnych snów i zakłada wielowymiarowość treści marzeń sennych. A także możliwość ich interpretacji z perspektywy zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Dzięki temu uwzględnione zostają wspólne dla grupy osób symboliczne przejawy nieświadomych tendencji, ujawniających się w związku z przebywaniem w podobnym kontekście społecznym, kulturowym, grupowym. Ten sposób rozumienia zbliża pracę w Macierzy Śnienia do koncepcji psychologii analitycznej C. G. Junga.

Główna hipoteza leżąca u podstaw Macierzy Śnienia Społecznego jest taka, że śnimy nie tylko dla siebie, ale także jako część większej społeczności, w której żyjemy. W tej przestrzeni umysł jest wolny od zwykłego dyskursu i analizowania, dzięki czemu spotkanie może przynieść rozpoznanie głębszego sensu. Podczas Macierzy Śnienia Społecznego wykorzystywana jest metodologia, która dąży do zbadania nieświadomych wymiarów świata społecznego. Intencją jest brak nacisku na indywidualne ego, za to uwaga kierowana jest na sny, i w związku z tym, na nieświadomość. W centrum uwagi znajduje się sen, a nie śniący, a podstawowym celem jest transformacja myślenia.

W czasie spotkania w macierzy snów uczestnicy mogą swobodnie opowiadać sny lub ich wybrane fragmenty. Sny dialogują ze sobą historiami, skojarzeniami, emocjami. Treść snów jest swobodnie rozwijana i uzupełniana przez pozostałe osoby, w dowolnej kolejności. Rozwinięcie treści następuje przez dopowiadanie obrazów z własnych marzeń sennych, a niekiedy skojarzeń lub wspomnień, lecz bez odniesień do ich indywidualnego kontekstu.

Macierz Śnienia stanowi rodzaj kontenera, utworzonego i utrzymywanego po to, by maksymalizować naturalne skojarzenia i amplifikacje obrazów, które oferują sny. Porzuca się tutaj interpretacje, sugerowanie znaczenia, dopytywanie, ocenianie, czy teoretyzowanie. Uczestnicy powstrzymują się przed jakimkolwiek analizowaniem i redukowaniem znaczenia opowiedzianych snów. Proces asocjacyjny macierzy pozwala na otwarte, pozbawione osądu wyrażanie myśli, które przynoszą nowe wymiary znaczeń.

Uczestniczenie w Macierzy Śnienia może być poruszającym doświadczeniem. Sny, traktowane jako wspólna własność całej grupy, wnoszą wiele informacji, które możemy wykorzystać dla własnego rozwoju osobistego, psychicznego i duchowego. Wzięcie udziału w macierzy może być również sposobem dbania o psychiczną równowagę, głębokim procesem regeneracyjnym, wejrzeniem w głąb, które sprzyja procesom wglądu i integracji.

Nie jest to grupa, która jest facylitowana lub prowadzona, ale raczej otwarta przestrzeń do kontenerowania snów i pracy z nimi. Osoba trzymająca tę przestrzeń bywa nazywana „gospodarzem” („host”). Jest to zatem „goszczenie”, w którym oferujemy macierzy nasze śnienie, łączymy się ze snami i czerpiemy z nich nasze zbiorowe znaczenia.

Jak przebiega spotkanie?

Składa się z trzech części:

Przywitanie i wprowadzenie
Macierz Śnienia Społecznego
Dyskusja dotycząca przebiegu macierzy i zamknięcie spotkania.

Kto trzyma przestrzeń (Host):

Marta Szczukiewicz – psychoterapeutka analityczna, ukończyła szkolenie I I II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, routerka w procesie certyfikacyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurichu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w terapii indywidualnej oraz prowadzi warsztaty dotyczące tematyki snów, procesów integracyjnych i indywiduacyjnych oraz terapii przez sztukę.

Za ile: 100 zł, do tygodnia przez spotkaniem, po tym terminie 120 zł.
Konieczne jest zgłoszenie i rezerwacja miejsca, potwierdzona wpłatą na konto.
Wpłata może być zwrócona najpóźniej do tygodnia przed spotkaniem.

Macierze otwarte są dla wsystkich zainteresowanych.
Dla członkiń oraz członków PTPJ oraz PTPA oferujemy 50 % zniżki.
Ilość miejsc na spotkaniu jest ograniczona.

Zgłoszenia: artpsychegabinet@gmail.com


Jungowskie warsztaty pracy z obrazami, snami i synchronicznością

stacjonarnie w gabinecie w Poznaniu
soboty, godz. 11.00 – 13.30/14.00

5.11 - Obrazy i aktywna wyobraźnia - tutaj i teraz

25.11 - Emocjonalne Laboratorium Splendor Solis

10.12 - Patrz i zobacz - indywiduacyjne symbole i ścieżki w obrazach tarota

21.01 - Sny - ścieżką wokół centrum

Wspólnym tematem czterech warsztatów jest indywiduacja, a w pracy warsztatowej pomogą nam obrazy pochodzące z dwóch źródeł:

I. Kulturowe obrazy alchemiczne oraz medytacyjno - dywinacyjne: Splendor Solis i Tarot.

II. Obrazy aktywnej wyobraźni i obrazy ze snów indywidualnych

Warsztaty są formą rozwoju osobistego, mają na celu wsparcie procesu indywiduacji, czyli głębokiego procesu zauważania i łączenia się z aspektami nieświadomymi w celu integracji i tworzenia aktywnych połączeń między tym co wewnętrzne - zewnętrzne, świadome - nieświadome.

Podczas warsztatów towarzyszy nam praca z obrazami, snami, synchronicznością, technikami medytacyjnymi i refleksyjnymi, w tym z ich jungowskimi odmianami jakimi są amplifikacja i cyrkumambulacja.

Prowadzenie:

Marta Szczukiewicz – psychoterapeutka analityczna, ukończyła szkolenie I i II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, routerka w procesie certyfikacyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w terapii indywidualnej oraz prowadzi warsztaty dotyczące tematyki snów, procesów integracyjnych i indywiduacyjnych oraz terapii przez sztukę.

Można wziąć udział w wybranych warsztatach lub w całym cyklu, co jeśli macie taką możliwość bardzo polecam. Zapraszam również uczestników poprzednich edycji.

Cena 250 zł za warsztat, do tygodnia przed rozpoczęciem warsztatu, po tym terminie 300 zł, w przypadku uczestnictwa we wszystkich czterech spotkaniach 900 zł za całość.

Ilośc miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia: artpsychegabinet@gmail.com

 

 

Kompleks kozła ofiarnego - wykład

on - line

19 listopada 2022 godz. 17.30 – 19.00

Kozioł ofiarny jako specyficzna psychologiczna pozycja w ujęciu indywidualnym i dynamik działających w osobowości.

Tematyka kozła ofiarnego bliska jest zjawisku parentyfikacji, wiąże się często również z osobistą i zawodową ścieżką w obszarze pomagania innym ludziom przy jednoczesnym składaniu ofiary z własnych potrzeb.

Podczas wykładu przedstawię koncepcję tego kompleksu na gruncie psychologii analitycznej i terapeutycznej praktyki w oparciu o badania i doświadczenia z pracy analitycznej Sylvii Brinton Perery.

Opłata za udział 60 zł.
Spotkanie odbędzie się na zoomie, ilość miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia: artpsychegabinet@gmail.pl


Więcej informacji, kontakt, zgłoszenia:

Gabinet Art & Psyche

artpsychegabinet@gmail.com

www.facebook.com/GabinetArtPsyche

 
 
Zapraszam na warsztat:
 
Warsztat Re - Generacja
9 kwietnia 2022
w godzinach 11.00 - 13.30
 
Gabinet Art & Psyche Poznań
 
Zapraszam na psychologiczny warsztat kreatywny, którego tematem będzie re-generacja.
 
Teraźniejszość dla wielu z nas jest czasem bardzo intensywnych zmian, już nie tylko podlegamy wewnętrznemu ciśnieniu ale to co na zewnątrz, ze względu na swoją ogromną dynamikę, porównywalną do ruchu płyt tektonicznych w zbiorowej psychice nie pozostawia nas nietkniętymi.
 
Jesteśmy w tym razem. I ma to również swoje wyjątkowe piękno, ponieważ jeszcze bardziej możemy poczuć, że jesteśmy ludźmi ze wszystkim co wspaniałe i niedoskonałe, z naszymi "bohaterstwami" i "błędami", miłością i lękiem.
 
Celem warsztatu jest skierowanie się ku indywidualnym zasobom w psychice, które są odnawialne i tych które mają zdolność odnawiania i odbudowywania. Dzięki procesowi grupowemu mamy dostęp do powiększonego obszaru tych zasobów.
 
Odnowa dotyczy zasobów energii psychicznej i nierozerwalnie łączy się z ciałem.
Nasza praca, skoncentrowana na psycho - fizycznej regeneracji, obejmie sieć znaczeń, które etymologicznie zapisane są w terminach:
- generatio łac.: rodzenie, tworzenie, pokolenie, pochodzenie
- genero łac.: rodzić, płodzić, powoływać do istnienia, wytwarzać.
- regeneracja: odzyskiwanie, odtwarzanie uszkodzonych części, odnawianie, naprawianie.
 
Podczas warsztatu będziemy pracować z głębokiego miejsca osadzonego w nas, z pozycji tego, które czuje i wie gdzie znajdują się regenerujące zasoby, gdzie ich szukać i gdzie się zatrzymać.
Wykorzystamy technikę aktywnej wyobraźni, techniki arteterapeutyczne i inne formy twórcze.
 
Prowadzenie:
Marta Szczukiewicz – psychoterapeutka analityczna, ukończyła szkolenie I i II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, routerka w procesie certyfikacyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w terapii indywidualnej oraz prowadzi warsztaty dotyczące tematyki snów, procesów integracyjnych i indywiduacyjnych oraz terapii przez sztukę.
 
Cena warsztatu: 250 zł przy wpłatach do 3 kwietnia, po tym terminie 300 zł.
Jeśli chcesz wziąć udział w warsztacie ale nie możesz zapłacić całej kwoty, skontaktuj się z nami.
 
Liczba miejsc na warsztacie jest ograniczona.
Zapisy: artpsychegabinet@gmail.com
 
 
 
 
 
 

 

INDYWIDUACJA - WARSZTATY

 
Wspólnym tematem czterech warsztatów jest indywiduacja, a w pracy warsztatowej pomogą nam obrazy pochodzące z dwóch źródeł:
 
I. Kulturowe obrazy alchemiczne oraz medytacyjno - dywinacyjne: Splendor Solis, I Ching i Tarot.
II. Obrazy ze snów indywidualnych
 
Terminarz warsztatów:

20.11.21 Emocjonalne Laboratorium Splendor Solis

20.11.21 Księga Przemian I Ching - synchroniczność: pytania i odpowiedzi

4.12.21 Patrz i zobacz - indywiduacyjne symbole i ścieżki w obrazach tarota

11.12.21 Listy snów - indywiduacja w obrazach z indywidualnych snów

 
Można wziąć udział w wybranych warsztatach lub w całym cyklu, co jeśli macie taką możliwość bardzo polecam.
Warsztaty odbywają się stacjonarnie w Poznaniu w soboty w godz. 11.00 - 14.00.
Każdy warsztat trwa 3 godziny.
Cena za warsztat 200 zł przy zgłoszeniu do dwóch tygodni przed warsztatem po tym terminie 250 zł. Osoby, które zdecydują się na udział w całym cyklu płacą 750 zł.
 
Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Pracujemy w małej grupie.
Konieczne jest wcześniejsze mailowe zgłoszenie i rezerwacja miejsca: artpsychegabinet@gmail.com
Warsztaty zostaną potwierdzone po zebraniu się grupy.
 
Warsztaty są formą rozwoju osobistego, mają na celu wsparcie procesu indywiduacji, czyli głębokiego procesu zauważania i łączenia się z aspektami nieświadomymi w celu integracji i tworzenia aktywnych połączeń między tym co wewnętrzne - zewnętrzne, świadome - nieświadome.
Podczas warsztatów towarzyszy nam praca z obrazami, snami, synchronicznością, technikami medytacyjnymi i refleksyjnymi, w tym z ich jungowskimi odmianami jakimi są amplifikacja i cyrkumambulacja.
 
Prowadzenie:
Marta Szczukiewicz – psychoterapeutka analityczna, ukończyła szkolenie I i II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, routerka w procesie certyfikacyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w terapii indywidualnej oraz prowadzi warsztaty dotyczące tematyki snów, procesów integracyjnych i indywiduacyjnych oraz terapii przez sztukę.
 

*ilustracja: "OLINP-IA" królowa mieczy z talii tarota Sola-Busca , Włochy, XV wiek, obecnie w muzeum Pinacoteca di Brera w Mediolanie.Macierz Śnienia Społecznego – spotkania dla psychoterapeutów i innych osób pracujących z psychiką: psychologów, coachów, lekarzy psychiatrów, trenerów rozwoju osobistego.

Spotkania cykliczne, odbywają się w trzech miastach: Kraków - Poznań - Warszawa: styczeń - czerwiec 2020.

Projekt objęty patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.

Spotkania w Poznaniu:
8 stycznia, 8 luty, 7 marca, 25 kwietnia, 23 maja, 20 czerwca w godz. 11-13


„Sny, zrodzone jednostkowo, stają się paliwem dla macierzy i przynoszą znaczenia dla wszystkich.” - Helen Morgan

Pojęcie „Macierz Śnienia Społecznego” (Social Dreaming Matrix) zostało wprowadzone do języka psychoterapii w 1982 r. w Tavistock Institute, a jego autorem był W. Gordon Lawrence. Pisał on, że ma ono „krótką historię, ale długą przeszłość”. Owa długa przeszłość odnosi się do praktyk śnienia społecznego, które istniały od początku czasów w wielu społecznościach na całej planecie. Na długo przed Freudem i Jungiem sny i śnienie miały wielkie znaczenie, odnajdujemy je w przekazach historycznych, wiele możemy się nauczyć również od współczesnych społeczeństw, które rozwijały się w bliskim kontakcie i rozumieniu natury: Aborygenów, rdzennych Amerykanów, Afrykanów.

Termin Macierz Śnienia Społecznego opiera się na społecznym, grupowym rozumieniu indywidualnych snów i zakłada wielowymiarowość treści marzeń sennych. A także możliwość ich interpretacji z perspektywy zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. Dzięki temu uwzględnione zostają wspólne dla grupy osób symboliczne przejawy nieświadomych tendencji, ujawniających się w związku z przebywaniem w podobnym kontekście społecznym, kulturowym, grupowym. Ten sposób rozumienia zbliża pracę w Macierzy Śnienia do koncepcji psychologii analitycznej C. G. Junga.

Główna hipoteza leżąca u podstaw Macierzy Śnienia Społecznego jest taka, że śnimy nie tylko dla siebie, ale także jako część większej społeczności, w której żyjemy. W tej przestrzeni umysł jest wolny od zwykłego dyskursu i analizowania, dzięki czemu spotkanie może przynieść rozpoznanie głębszego sensu. Podczas Macierzy Śnienia Społecznego wykorzystywana jest metodologia, która dąży do zbadania nieświadomych wymiarów świata społecznego. Intencją jest brak nacisku na indywidualne ego, za to uwaga kierowana jest na sny, i w związku z tym, na nieświadomość. W centrum uwagi znajduje się sen, a nie śniący, a podstawowym celem jest transformacja myślenia.

W czasie spotkania w macierzy snów uczestnicy mogą swobodnie opowiadać sny lub ich wybrane fragmenty. Sny dialogują ze sobą historiami, skojarzeniami, emocjami. Treść snów jest swobodnie rozwijana i uzupełniana przez pozostałe osoby, w dowolnej kolejności. Rozwinięcie treści następuje przez dopowiadanie obrazów z własnych marzeń sennych, a niekiedy skojarzeń lub wspomnień, lecz bez odniesień do ich indywidualnego kontekstu.

Macierz Śnienia stanowi rodzaj kontenera, utworzonego i utrzymywanego po to, by maksymalizować naturalne skojarzenia i amplifikacje obrazów, które oferują sny. Porzuca się tutaj interpretacje, sugerowanie znaczenia, dopytywanie, ocenianie, czy teoretyzowanie. Uczestnicy powstrzymują się przed jakimkolwiek analizowaniem i redukowaniem znaczenia opowiedzianych snów. Proces asocjacyjny macierzy pozwala na otwarte, pozbawione osądu wyrażanie myśli, które przynoszą nowe wymiary znaczeń.

Uczestniczenie w Macierzy Śnienia może być poruszającym doświadczeniem. Sny, traktowane jako wspólna własność całej grupy, wnoszą wiele informacji, które możemy wykorzystać dla własnego rozwoju osobistego, psychicznego i duchowego. Wzięcie udziału w macierzy może być również sposobem dbania o psychiczną równowagę, głębokim procesem regeneracyjnym, wejrzeniem w głąb, które sprzyja procesom wglądu i integracji.

Nie jest to grupa, która jest facylitowana lub prowadzona, ale raczej otwarta przestrzeń do kontenerowania snów i pracy z nimi. Osoba trzymająca tę przestrzeń bywa nazywana „gospodarzem” („host”). Jest to zatem „goszczenie”, w którym oferujemy macierzy nasze śnienie, łączymy się ze snami i czerpiemy z nich nasze zbiorowe znaczenia.

Spotkania w macierzy śnienia dla psychoterapeutów zostały objęte patronatem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej.

Jak przebiega spotkanie?
Składa się z trzech części:
Przywitanie i wprowadzenie
Macierz Śnienia Społecznego
Dyskusja dotycząca przebiegu macierzy i zamknięcie spotkania.

Dlaczego dla psychoterapeutów i osób pracujących z ludzką psychiką?

Jest to grupa w szczególności wyeksponowana na intensywny napływ treści nieświadomych w codziennej pracy z pacjentami/klientami i zarazem przygotowana do czerpania z tej przestrzeni. Z tego powodu nasze macierze snów otwieramy dla psychoterapeutów, psychologów, psychiatrów, trenerów rozwoju osobistego i coachów, którzy są zainteresowani spotkaniem ze snami w przestrzeni grupowej oraz doświadczeniem obrazów i tego, co one niosą ze sobą, w kontekście pracy z psyche. A także jako wsparcie i inspirację dla osób pragnących zadbać o własne zasoby, równowagę oraz wgląd w procesy nieświadomości.

Kto trzyma przestrzeń (Hosts):

Poznań:
Marta Szczukiewicz – psychoterapeutka analityczna, ukończyła szkolenie I I II stopnia w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, routerka w procesie certyfikacyjnym Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurichu. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Pracuje z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w terapii indywidualnej oraz prowadzi warsztaty dotyczące tematyki snów, procesów integracyjnych i indywiduacyjnych oraz terapii przez sztukę. Więcej informacji: www.artandpsyche.com.pl


Za ile: 50 zł przelewem - do tygodnia przez spotkaniem, po tym terminie 70 zł.
Konieczne jest zgłoszenie i rezerwacja miejsca, potwierdzona wpłatą na konto.
Wpłata może być zwrócona najpóźniej do tygodnia przed spotkaniem.

Dla członkiń oraz członków PTPJ oraz PTPA oferujemy 50 % zniżki.

Informacje i zgłoszenia:
Warszawa: kczehak@gmail.com
Poznań: marta.e.szczukiewicz@gmail.com
Kraków: jawor233@wp.pl

 

 

Emocjonalne laboratorium – Splendor Solis
warsztat
28 marca,  2020

C.G. Jung zauważył, że alchemia może być znakomitym modelem wspomagającym rozumienie procesów rozwojowych i transformacyjnych, które są udziałem człowieka. Praca alchemików z substancjami i pojęciami przypomina pracę z nieświadomością i jej procesami.

Na tym analitycznym warsztacie kreatywnym, korzystając z kart z obrazami Splendor Solis będziemy pracować w emocjonalnym laboratorium, w kontakcie z pojawiającymi się obrazami i symboliką związaną z nimi, uczestnicy będą mogli skontaktować się i reflektować nad znaczeniem jakie te obrazy dla nich niosą i jak mogą odnosić się do ich sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Częścią warsztatu będzie teoretyczne wprowadzenie do współczesnego analitycznego rozumienia alchemii i jej procesów. Poznamy psychologiczne rozumienie procesów sublimacji, koagulacji, spalania, znaczenie terminów: „prima materia” - pierwotna materia, projekcja, coniunctio – połączenie.

O Splendor Solis:

Splendor Solis - Blask Słońca jest alchemicznym traktatem, chronologicznie w literaturze alchemicznej poprzedza go Aurora Consurgens – Wschodzący świt / Wschodząca Jutrzenka. Na traktat składa się 22 obrazów i ich alchemiczne wyjaśnienie. Znane są wydania traktatu z kilku okresów, najwcześniejsza wersja datowana jest na lata 1532 – 1535 i znajduje się w muzeum Kupferstichkabinett Berlin.

Prowadzenie warsztatu:
Marta Szczukiewicz - pracuje w nurcie analitycznym z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, routerka Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu, należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę.

Cena warsztatu: do 10 marca - 200 zł, po 10 marca - 250 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sobota 28 marca w godz. 11.00 – 15.00

Zgłoszenia, informacje:
artpsychegabinet@gmail.com

Miejsce warsztatu: Gabinet Art & Psyche
ul. Św. Marcin 80/82 l. 329, III piętro, Zamek Cesarski

Fot. obraz ze Splendor Solis - Filozofowie przy drzewie

 

 

LISTY SNÓW
warsztat pracy ze snami
16 listopada 2019
Poznań

"Sny są niczym listy od Boga.
Może już czas, żebyś zaczął na nie odpowiadać?"
Marie-Louise von Franz

Jesień nastraja do refleksji, zachęca do wsłuchiwania się w opowieści, przeglądania starych albumów, pamiętników, wspomnień. Bardzo ważnymi opowieściami, wypełnionymi bogactwem znaczeń są nasze sny. Dlatego zapraszam Was na warsztatowe spotkanie do Poznania, na którym będziecie mogli spotkać się z Waszym snem. Przynieście go ze sobą, jak list, a może jak liść...

Będziemy pracować w kreatywnej konwencji z użyciem figur, kart lub/ i własnoręcznie tworzonych obrazów. Poznamy analityczne techniki pracy ze snem takie jak: asocjacja, amplifikacja i analogia. Zaprosimy wyobraźnię, uczucia, skojarzenia i wspomnienia, po to, aby pomogły nam zrozumieć znaczenie i przesłanie naszych snów dla nas, dla naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Właśnie dlatego, że jak mawiał C. G. Jung: "Czas i przestrzeń w psychice nie istnieją".

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych pracą ze snami we własnym procesie rozwojowym oraz do profesjonalistów zajmujących się rozwojem osobistym, psychoterapią i arteterapią. Każdy uczestnik będzie pracował z własnym snem oraz innymi snami w przestrzeni grupowej. Ilość miejsc na warsztacie jest ograniczona.

Prowadzenie, zgłoszenia, informacje:
Marta Szczukiewicz
artpsychegabnet@gmail.com

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kandydatka IAAP - Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu.

Serdecznie zapraszam:
16.11 godz. 11.00 - 13.00, 11.00 - 13.30 w zależności od liczebności grupy
Cena warsztatu: 90 zł.

 


 

Gabinet Art & Psyche istnieje już 7 lat!

Z tej okazji w dniach 9 - 15 października zapraszamy na Dni Otwarte!

W programie znajdują się wydarzenia oraz bezpłatne konsultacje dotyczące psychoterapii. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem i do odwiedzin w Gabinecie, który mieści się w centrum Poznania, ul. Św. Marcin 80/82 p. 329 - Zamek Cesarski.

Konsultacje: 9-15 października
zapraszamy na bezpłatne konsultacje dotyczące terapii lub innych spraw związanych z ofertą i działalnością gabinetu, konsultacji będą udzielać:

Marta Szczukiewicz - psychoterapia indywidualna (terapia jungowska, psychodynamiczna, integracyjna) osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.

Agnieszka Lugierska - indywidualna psychoterapia tańcem i ruchem.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zgłoszenia mailowe na adres: marta@artandpsyche.com.pl lub artpsychegabinet@gmail.com, z zaznaczeniem z którą terapeutką chcą się spotkać. Terminy będą ustalane indywidualnie, posiadamy ograniczoną ilość miejsc przeznaczonych na konsultacje i będą obywać się one w przedziale czasowym 9-15 października w miarę dostępności wolnych terminów.

Warsztaty i wykłady:

Matryca marzeń sennych (2x)
14 i 15 października (sobota i niedziela) w godz. 9.00 – 10.00

Wykład: Czym jest a czym nie jest współczesna analityczna terapia jungowska.
14 października (sobota) godz. 16.00

Wykład: Sztuka – zobacz to czego nie widać.
15 października (niedziela) godz. 16.00

Na wszystkie wydarzenia z powodu ograniczonej liczby miejsc jakimi dysponujemy obowiązują zapisy mailowe; marta@artandpsyche.com.pl lub artpsychegabinet@gmail.com.

Za udział w warsztatach i wykładach uczestnicy zostawiają w skarbonce opłatę według własnego uznania i możliwości. Środki z Dni Otwartych będą przeznaczone na dokupienie potrzebnego wyposażenia, między innymi do terapii w piaskownicy.

Sklep Gabinetowy „Art & Psyche”

W dniach 14 i 15 października w godzinach przed i po wydarzeniach będzie również działał nasz sklep gabinetowy, będzie on również otwarty dla osób, które będą odwiedzać gabinet podczas sesji i konsultacji w dniach 9 – 15 października.

W sklepie będziecie mogli nabyć:

- artwork: obrazy, miniatury i sitodruki, podobne do tych, które u nas czasami wiszą i stoją, ich katalog będzie również dostępny on-line

- książki związane z psychologią w tym psychologią jungowską

- wybrane przedmioty, które cenimy ze względu na wartość estetyczną i użytkową, które mogą znaleźć swoje miejsce w domu, gabinecie lub w biurze.

Serdecznie Zapraszamy!

 

GRUPA ARTETERAPEUTYCZNA

rozpoczęcie listopad 2019

"Nie tylko w snach bywa tak, że odnajdujemy siebie wciąż jeszcze stawiających czoła temu, co dawno zostało zapomniane i mówiących coś, co wydaje się nie mieć sensu tylko dlatego, że sami nie chcemy go dostrzec."
Ursula K. Le Guin

Zapraszam do grupy arteterapeutycznej.

W proces terapeutyczny włączona będzie praca z wyobraźnią i terapie ekspresyjne - przede wszystkim malowanie i rysunek oraz praca z baśnią i snami. Nie są wymagane żadne własne doświadczenia związane ze sztuką.

Co jest za ważne i prawdziwe dla mnie?
Jakie są i w jakim stanie są teraz moje wewnętrzne zasoby?
Czego chcę dla siebie i dla najbliższych mi osób?
Co mogę robić, aby żyć pełniej, bardziej twórczo, szczęśliwiej?
Co do mnie najbardziej przemawia?
Co przyciąga teraz moją uwagę?

To tylko kilka z prawie nieskończonej listy pytań, które możemy zadawać sobie w przełomowych momentach życia, do których należą zarówno okresy zmian jak i okresy zastoju. Podczas spotkań będziemy mieć czas i przestrzeń na ich zadawanie. Będą one czasem zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi, przyglądania się swojemu życiu, jego dynamice, barwie i kształtom. Poprzez ekspresję werbalną i niewerbalną, obraz, słowo, dźwięk, wyobraźnię, sen - będziemy spotykać się z własnymi pytaniami, własną prawdą i własną opowieścią.

Prowadzenie: Marta Szczukiewicz

www.artandpsyche.com.pl

Warunki organizacyjne: Spotkania dwugodzinne, 18 spotkań, dwa razy w miesiącu, w czwartki. Przyjęcie do grupy poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym (40 minut)
Koszt spotkania konsultacyjnego 50 zł, grupowego: 300 zł/msc. Dla osób zainteresowanych uczestnictwem w grupie arteterapeutycznej, konsultacje dotyczące udziału w grupie podczas Dni Otwartych 7-14.10 będą bezpłatne.

Zgłoszenie proszę przesłać mailowo: marta.e.szczukiewicz@gmail.com

Spotkania będą odbywały się w gabinecie w centrum Poznania ul. Św. Marcin 80/82. Grupa będzie liczyć maksymalnie 6 osób. Rozpoczęcie ostatni czwartek października lub początek listopada 2019. 18 spotkań co dwa tygodnie. Grupa ma charakter terapeutyczny i jest superwizowana.

Zapraszamy!

 

Lipiec 2019

Summer Dream Matrix
Matryca letnich snów


Warsztat odbędzie się w sobotę 27 lipca, rano, przynosimy ze sobą swoje sny, którymi jesteśmy gotowi podzielić się z uczestnikami warsztatu.
Spotkanie rozpoczniemy macierzą snów, gdzie będziemy opowiadającymi i słuchaczami, pozwolimy, aby wszystkie wniesione na warsztat sny przemówiły do nas i o nas.

W następnej, kreatywnej części warsztatu spotkamy się z wybranymi symbolami i będziemy z nimi pracować indywidualnie i w grupie. Wykorzystamy techniki twórcze: malowanie, rysunek, tekst i figurki do stworzenia macierzy wizualnej.

Będziemy pracować analitycznie, to znaczy - krążąc wokół symboli, obrazów, tworząc wokół nich przestrzeń, nie szukając jednej prawdziwej odpowiedzi i natychmiastowych rozwiązań dla żyjących tajemnic ale pozwalając sobie na zaangażowanie i bycie w relacji z obrazami snu i emocjami jakie one budzą.

Marta Szczukiewicz - pracuje w nurcie analitycznym z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, routerka Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu, należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę.

Termin: 27 lipca, godz. 10.00 - 12.30
Miejsce: Gabinet Art & Psyche, Poznań
Cena: 90 zł, uczestnicy poprzednich warsztatów A&P - 80 zł

Więcej informacji, zgłoszenia:
artpsychegabinet@gmail.com

Konieczne są wcześniejsze zgłoszenia mailowe, grupa będzie liczyć maksymalnie do 6 osób, decyduje kolejność zgłoszeń.


Konsultacje dla rodziców i opiekunów

W dniach 22 - 27 lipca zapraszam na konsultacje dla rodziców i opiekunów. Jeśli niepokoi Was coś w rozwoju emocjonalnym, zachowaniach dziecka, chcielibyście wesprzeć jego rozwój, pomóc mu w okresie adaptacyjnym, zastanawiacie się nad specjalistycznym wsparciem. Zapraszam na konsultacje.

Konsultacje są płatne, cena konsultacji 100 zł - 45 minut. Proszę o kontakt mailowy w celu uzgodnienia terminu: artpsychegabinet@gmail.com

Marta Szczukiewicz
prowadzę psychoterapią analityczną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w przypadku młodych osób często korzystam z metod takich jak Sandplay - terapia w piaskownicy, psychoterapia zabawą, i arteterapia. Pracuję z osobami, które cierpią z powodu różnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń rozwoju i zachowania. Towarzyszę również młodym osobom w okresach adaptacyjnych, związanych ze zmianami, wspieram rozwój osobowości zgodnie z naturalnymi predyspozycjami każdej osoby.

Ukończyłam szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, oraz wiele kursów i szkoleń dodatkowych, jestem routerem IAAP (International Association for Analytical Psychology) oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę

 

Warsztaty maj – czerwiec 2019

20 maja: Drzewa - indywiduacja i psychogenealogia
2 czerwca: Emocjonalne Laboratorium – Alchemia
10 czerwca: LISTY SNÓW - jungowski warsztat pracy ze snami

Zgłoszenia informacje: artpsychegabinet@gmail.com

Osoby prowadzące:


Marta Szczukiewicz - pracuje w nurcie analitycznym z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. Ukończyła szkolenie w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, oraz kursy i szkolenia w zakresie psychoterapii i arteterapii w nurtach psychodynamicznym, systemowym, humanistycznym i ericksonowskim. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, routerka Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu, należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę.

Katarzyna Kwaśny- Czehak - psychoterapeutka nurtu analitycznego, pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, Routerka IAAP, uczestniczka szkolenia zaawansowanego w zakresie analizy jungowskiej. Posiada bogate doświadczenie w pracy klinicznej i terapeutycznej i szkoleniowej, aktualnie pracuje w Centrum Terapii Dialog w Warszawie.

Więcje nformacji o warsztatach:

Drzewa - indywiduacja i psychogenealogia
warsztat arteterapeutyczny
Poniedziałek, 20 maja 2019 , 18:00 – 20:30

Drzewo to potężny symbol zakorzeniony w naturze. Kieruje nasze myśli ku życiu, przyrodzie, ekologii, długowieczności. W wielu kulturach i religiach symbolika drzewa towarzyszy opisom ścieżki duchowej człowieka, podobnie jest w psychologii analitycznej, gdzie drzewo znajduje się wśród symboli obrazujących proces indywiduacji. W psychologii systemowej genogram ma postać drzewa, drzewa genealogicznego wzbogaconego o opis relacji i wydarzeń zachodzących pomiędzy członkami rodziny. Dziedzina zwana psychogenealogią sięga jeszcze głębiej, do kulturowych i historycznych wydarzeń i uwarunkowań.

Na warsztacie będziemy malować lub rysować drzewa. Przyjrzymy się również obrazom drzewa w kulturze i naturze. Spotkaniu będzie towarzyszył wykład na temat symboliki drzewa i psychogenealogii oraz rozmowa i refleksja na temat powstałych prac.

 

Prowadzenie: Marta Szczukiewicz

Cena - 50 zł
Zgłoszenia - konieczne są wcześniejsze zapisy mailowe, decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc jest ograniczona: artpsychegabinet@gmail.com

Emocjonalne Laboratorium – Alchemia
Niedziela, 2 czerwca 2019, 10.30 – 13.30

Nieświadomość mówi do nas poprzez obrazy, sny, emocje i wyobrażenia. Nie zawsze potrafimy je zrozumieć czy podążać z nimi. Czy obrazy, emocje i analityczne spotkanie z nimi może stać się źródłem informacji o naszych procesach psychicznych? Czy może się stać impulsem do przemian w życiu?

Celem warsztatu będzie poszukiwanie klucza do procesów nieświadomych poprzez wykorzystanie technik charakterystycznych dla metody jungowskiej: aktywnej wyobraźni, amplifikacji, pracy z obrazem. Zapoznamy się z praktycznym modelem przemian psychicznych, który wywodzi się z jungowskiego rozumienia alchemii.

Nasza wycieczka ma kilka etapów:
1. Warsztat artysty
2. Warsztat alchemika
3. Siedziba kompleksów
4. Siedziba archetypów


Prowadzenie warsztatu: Katarzyna Kwaśny- Czehak, Marta Szczukiewicz .

Cena warsztatu: do 16 maja - 120 zł, po 16.05 - 150 zł. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, informacje: artpsychegabinet@gmail.com

 

LISTY SNÓW
jungowski warsztat pracy ze snami

10 czerwca, 18.00 – 20.30

Warsztatowe spotkanie ze snami na którym poznamy analityczne techniki pracy ze snem takie jak: asocjacja, amplifikacja i analogia.


Obrazy i postaci ze snu często nas zaskakują, są niezwykłe, przedziwne, nie przypominają niczego co znamy, dają nam do myślenia, zatrzymują nas w pędzie życia, sygnalizując, że coś głęboko żyje lub coś się właśnie w naszym wewnętrznym i nie tylko wewnętrznym życiu wydarza. Niezwykle pisał o obrazach Carl Jung: "Gdy obraz jest naładowany świętością, to znaczy energią psychiczną, wtedy staje się dynamiczny i wytworzy swoje konsekwencje." Wielu z nasz doświadczyło konsekwencji swoich snów, wiele obrazów sennych pozostając tajemnicą żyje w nas swoim i naszym życiem.

Psychologia analityczna nazywa marzenia senne przejawami nieświadomości obiektywnej, ponieważ treść snów pozostaje poza naszą świadomą kontrolą ale nasze tzw. "Śniące ego" zapamiętuje ją obiektywnie. W procesach analitycznych sny stają się często symboliczną nicią Ariadny, która prowadzi i wyprowadza z labiryntu w którym stykają się wszystkie możliwe wątki ludzkiego losu, przeszłość indywidualna, przeszłość rodziny, kultury ze wszystkimi wymiarami teraźniejszości.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych pracą ze snami we własnym procesie rozwojowym oraz do profesjonalistów zajmujących się rozwojem osobistym, psychoterapią i arteterapią. Każdy uczestnik będzie pracował z własnym snem.


Prowadzenie: Marta Szczukiewicz


Cena warsztatu: 90 zł, osoby kontynuujące pracę w cyklu warsztatowym, odbiorcy newslettera - 80 zł. Ilość miejsc na warsztacie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Konieczne są zgłoszenia mailowe na adres:artpsychegabinet@gmail.com


 

ZAPRASZAMY!

 

Moja Opowieść
Psychologiczny warsztat rozwoju osobistego

11.03.19 godz. 17.00 - 19.00

Zapraszam na warsztat oparty na procesie kreatywnym i narracji. Podróże w wyobraźni, we wspomnieniach i refleksjach pozwalają nam zbierać zagubione lub zupełnie jeszcze nieznane elementy naszego Ja. W psychologii analitycznej mówimy wówczas o elementach Jaźni.

Warsztat ma charakter integrujący i inspirujący, odbywa się w ramach Miesiąca Otwartego i przeznaczony jest dla osób dorosłych. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych indywidualnym doświadczeniem, również tych, którzy będą zainteresowani regularną pracą grupową po wakacjach.
Warsztat organizowany jest w ramach Drzwi Otwartych.
Cena: 30 zł

Zgłoszenia, informacje: marta.e.szczukiewicz@gmail.com

 

LISTY SNÓW
warsztat pracy ze snami
23 marca 2019
Poznań

"Sny są niczym listy od Boga.
Może już czas, żebyś zaczął na nie odpowiadać?"
Marie-Louise von Franz

Zapraszam na warsztatowe spotkanie ze snami.

Poznamy analityczne techniki pracy ze snem takie jak: asocjacja, amplifikacja i analogia. Zaprosimy wyobraźnię, uczucia, skojarzenia i wspomnienia, po to, aby pomogły nam zrozumieć znaczenie i przesłanie naszych snów dla nas, dla naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Właśnie dlatego, że jak mawiał C. G. Jung: "Czas i przestrzeń w psychice nie istnieją".

Psychologia analityczna nazywa marzenia senne przejawami nieświadomości obiektywnej, ponieważ treść snów pozostaje poza naszą świadomą kontrolą ale nasze tzw. "Śniące ego" zapamiętuje ją obiektywnie.
W procesach analitycznych sny stają się często alegoryczną nicią Ariadny, która prowadzi i wyprowadza z labiryntu w którym stykają się wszystkie możliwe wątki ludzkiego losu, przeszłość indywidualna, przeszłość rodziny, kultury ze wszystkimi wymiarami teraźniejszości w których na pierwszym planie jest indywidualny proces dojrzewania osobowości oraz motywy dotyczące przyszłości, również w wymiarach personalnym i kolektywnym.

Wszystkie te wymiary mogą mieć dla nas znaczenie i mogą być pomocą w głębokim zrozumieniu kierunku życia: skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy i dokąd dążymy, jak również i może przede wszystkim, poprzez zatrzymanie w teraźniejszości pozwalają nam zbliżyć się do nas samych i rzeczywistości w której żyjemy.

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych pracą ze snami we własnym procesie rozwojowym oraz do profesjonalistów zajmujących się rozwojem osobistym, psychoterapią i arteterapią. Każdy uczestnik będzie pracował z własnym snem. Ilość miejsc na warsztacie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Proszę o zgłoszenia mailowe na adres:marta.e.szczukiewicz@gmail.com

Prowadzenie, zgłoszenia, informacje:
Marta Szczukiewicz
Członkini Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kandydatka IAAP - Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu.

Serdecznie zapraszam:
23 marca 2019, godz. 17.00 - 20.00
Cena warsztatu: 90 zł.

HERMES - 12 tygodniowy
Program Odnowy Kreatywności

Obecnie przyjmujemy zapisy na edycję jesienną 2019!

Poznań

Zapraszam do udziału w 12 tygodniowym programie odnowy kreatywności. Do uczestnictwa zapraszam wszystkich, którzy poszukują inspiracji i odnowy twórczego potencjału, w tym osoby zajmujące się sztuką. Zapraszam tych, którzy noszą się z twórczymi zamiarami ale mają trudność z wprowadzeniem ich w życie oraz tych, którzy czują, że dotknął ich twórczy impas.

Program oparty jest na bazie teoretycznej psychologii analitycznej dotyczącej procesów kreatywnych i procesu indywiduacji oraz dwóch transformujących ścieżkach zawartych w książkach „Droga artysty” Julii Cameron oraz „Antykariera” Ricka Jarowa.

Celem programu jest:
- zanurzenie w kreatywności, obudzenie inspiracji i gotowości do twórczego działania
- pobudzenie synchroniczności i zestrojenia z własnym potencjałem twórczym oraz z otaczającą rzeczywistością
- udzielenie wsparcia poprzez pracę indywidualną i grupową
- dostarczenie praktycznych narzędzi umożliwiających twórcze zakorzenienie się w rzeczywistości.

Program skierowany jest do osób dorosłych w każdym wieku.

Do programu zapraszam osoby gotowe poświęcić swój czas w ciągu tygodnia i uczestniczyć systematycznie w spotkaniach. Program obejmuje:
- dwie sesje indywidualne – na początku i w trakcie lub na końcu programu,
- dwanaście trzygodzinnych cotygodniowych spotkań w małej grupie warsztatowej,

- wsparcie grupy on-line.

Udział w programie zakłada zaangażowanie w codzienne i cotygodniowe ćwiczenia wykonywane samodzielnie w domu i poza nim. Program jest procesem, uczestnicy będą przechodzić go mniej lub bardziej zgodnie z zasadami procesu transformującego, którego etapem mogą być elementy zniechęcenia lub kryzysu, dlatego proszę o świadome i odpowiedzialne zgłoszenia.

Prowadzenie:

Marta Szczukiewicz: zajmuje się psychoterapią, terapią przez sztukę, prowadzeniem warsztatów i szkoleń, jest członkinią Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, routerką i kandydatką IAAP - Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Analitycznej w Zurychu.

Miejsce spotkań: Poznań

Cena udziału w programie: 1500 zł., studenci (od 21 lat) 1300 zł, jest możliwość płatności w 3 ratach.

Więcej informacji, zgłoszenia;
Marta Szczukiewicz: marta.e.szczukiewicz@gmail.com
tel. 882 724 679

 

 

Opowieści końca roku - warsztat pracy z baśnią i opowieścią

9 grudnia 2018
w godz. 11.00 - 14.30
Poznań

Rok zbliża się do końca, nadchodzi czas zimy, czas podsumowań i planów. Na tym warsztacie chcemy skontaktować się z opowieściami, które będą mieć dla nas znaczenie. Zapraszajac twórczą wyobraźnię, artystyczne środki wyrazu, poszukamy obrazów, inspiracji i wskazówek na czas obecny i przyszły. Spróbujemy zatrzymać czas udając się w bezczasową przestrzeń baśni, mitów i opowieści, po to aby odkryć i poruszyć zasoby, które czekają na odkrycie, które są dla nas ważne.

Towarzyszyć nam będą koncepcje psychologii analitycznej Karla Gustawa Junga w klasycznym, archetypowym i rozwojowym ujeciu.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych indywidualnym doświadczeniem, specjalistów pracujących w relacjach terapeutycznych i relacjach wspierających rozwój osobisty.

Cena: 115 zł


LISTY SNÓW
warsztat pracy ze snami
17 listopada 2018

i kolejny termin: 12 stycznia 2019
Poznań

"Sny są niczym listy od Boga.
Może już czas, żebyś zaczął na nie odpowiadać?"
Marie-Louise von Franz

Sny są bardzo ważnymi opowieściami, wypełnionymi bogactwem znaczeń. Dlatego zapraszam Was na warsztatowe spotkanie do Poznania, na którym będziecie mogli spotkać się z Waszym snem.

Będziemy pracować w kreatywnej konwencji z użyciem figur, kart lub/ i własnoręcznie tworzonych obrazów. Poznamy analityczne techniki pracy ze snem takie jak: asocjacja, amplifikacja i analogia. Zaprosimy wyobraźnię, uczucia, skojarzenia i wspomnienia, po to, aby pomogły nam zrozumieć znaczenie i przesłanie naszych snów dla nas, dla naszej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Właśnie dlatego, że jak mawiał C. G. Jung: "Czas i przestrzeń w psychice nie istnieją".

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych pracą ze snami we własnym procesie rozwojowym oraz do profesjonalistów zajmujących się rozwojem osobistym, psychoterapią i arteterapią. Każdy uczestnik będzie pracował z własnym snem. Ilość miejsc na warsztacie jest ograniczona do sześciu osób.

Prowadzenie, zgłoszenia, informacje:
Marta Szczukiewicz
marta@artandpsyche.com.pl

Serdecznie zapraszam:
17 listopada 2018, 16.00 - 19.00

12 stycznia 2019, 16.00 - 19.00


Cena warsztatu: 90 zł.

------------------

20 maja 2017

godz. 10.30 - 13.30

 

 

Moja Opowieść

Warsztat

Warszawa

Zapraszam na warsztat oparty na procesie kreatywnym i narracji. Podróże w wyobraźni, we wspomnieniach i refleksjach pozwalają nam zbierać zagubione lub zupełnie jeszcze nieznane elementy naszego Ja. W psychologii analitycznej mówimy wówczas o elementach Jaźni.

Warsztat ma charakter integrujący i inspirujący, odbywa się w ramach Miesiąca Otwartego i przeznaczony jest dla osób dorosłych. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszam do udziału wszystkich zainteresowanych indywidualnym doświadczeniem, również tych, którzy będą zainteresowani regularną pracą grupową po wakacjach.
Cena: 60 zł

zgłoszenia, informacje: marta@artandpyche.com.pl

tel. 882 724 679
 

Serdecznie zapraszam,

Marta Szczukiewicz

 

  "Nie tylko w snach bywa tak, że odnajdujemy siebie wciąż jeszcze stawiających czoła temu, co dawno zostało zapomniane i mówiących coś, co wydaje się nie mieć sensu tylko dlatego, że sami nie chcemy go dostrzec."
  Ursula K. Le Guin


  GRUPA DLA KOBIET

  Poznań: 28 marca 2017 – 20 czerwca 2017

Co uważam za ważne i prawdziwe dla mnie?

Jakie są i w jakim stanie są teraz moje wewnętrzne zasoby?

Czego chcę dla siebie i dla najbliższych mi osób?

Co mogę robić, aby żyć pełniej, bardziej twórczo, szczęśliwiej?

Co przyciąga teraz moją uwagę?

To tylko kilka z nieskończonej listy pytań, które możemy zadawać same sobie w różnych momentach życia, jednak nie zawsze mamy czas i przestrzeń na ich zadawanie.

Te spotkania grupowe będą właśnie takim czasem zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi, przyglądania się swojemu życiu, jego dynamice, barwie i kształtom. Poprzez ekspresję werbalną i niewerbalną, obraz, słowo, baśń, dźwięk, wyobraźnię, sen - będziemy spotykać się z własnymi pytaniami, własną prawdą i własną opowieścią. Będzie to trzecia edycja tej typowo kobiecej grupy. Każda edycja toczy się według własnego, niepowtarzalnego procesu.

Warunki organizacyjne:   

Spotkania 1 raz w tygodniu we wtorek w godz 18.00 – 20.00

12 spotkań od 28 marca 2017.

Przyjęcie do grupy poprzedzone jest spotkaniem konsultacyjnym (ok. 40 minut)

Koszt spotkania konsultacyjnego i grupowego: 50 zł. Panie, które uczestniczyły w poprzednich cyklicznych procesach grupowych są zwolnione z opłaty za konsultację wstępną.

Rozpoczęcie uwarunkowane jest zebraniem się grupy uczestniczek, zgłoszenia do 20 marca.
 

GRUPA DLA KOBIET

Warszawa, Poznań – ze spotkaniami raz na dwa tygodnie lub co miesiąc (w zależności od ustaleń) o długości trwania minimum rok.  Zgłoszenia od 15 marca: marta@artandpsyche.com.pl Planowane rozpoczęcie: Poznań - kwiecień 2017. Warszawa – wrzesień. Cena spotkania 75 - 85 zł.

Warsztat wprowadzający w Warszawie – Maj 2017 – dokładny termin podany będzie wkrótce.

 

Warsztat z cyklu

Spotkanie / Spotkania
 

Muzyka Obraz Ciało

 

Warsztat Doświadczania Siebie z terapią przez sztukę

sobota 1 kwietnia 2017

godz. 10.30 - 14.30

Poznań

Zapraszamy na warsztat skierowany do terapeutów, pedagogów, studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematem i formą pracy. Warsztat otwiera przestrzeń na refleksję, doświadczanie własnego potencjału, zasobów i wzmocnienie podmiotowości. Podczas warsztatu wykorzystywane będą techniki arte-terapeutyczne, które umożliwiają spotkanie z tym co świadome i nieświadome, twórcze doświadczanie i integrację tych doświadczeń.

Celem warsztatów jest m.in.:

 • spotkanie z własnymi zasobami i potencjałem

 • nabycie nowych doświadczeń i umiejętności w kontakcie ze sobą i innymi ludźmi,

 • doświadczanie i pobudzenie kreatywności,

 • praca w twórczym relaksie

 • praktyczne zapoznanie się z arte-terapeutycznymi technikami warsztatowymi.


Będziemy się poruszać w obszarach sztuk wizualnych (plastycznych), pracy z ciałem, ruchem i muzyką.

Prowadzące:

Marta Szczukiewicz – psychoterapeutka, zajmuje się praktyką psychoterapii i terapii przez sztukę w pracy indywidualnej i pracy z grupami, należy do Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę.

Luiza Szumiło – Walczak – mgr pedagogiki medialnej, muzyk-wokalistka, instruktorka eksperymentalnego teatru ruchu i głosu, instruktorka improwizacji ruchu i symboliki ciała. Na co dzień pracuje z osobami zdrowymi i osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, prowadzi zajęcia ze świadomości ciała i ruchu, taniec intuicyjny, zajęcia teatralne i muzyczne.

Termin: 1.04.2017 (sobota), godz.: 10.30 – 14.30. Miejsce: Poznań. Cena – 120 zł, 100 zł dla uczestników poprzednich „Spotkań”. Zgłoszenia do 25.03.17 telefonicznie lub mailowo: Marta Szczukiewicz – 882 724 679 marta@artandpsyche.com.pl, Luiza Szumiło – 604 41 77 95; luiza.szumilo@gmail.com. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.


Indywiduacyjna Grupa Doświadczeniowa

listopad 2016 – luty 2017
Poznań

Udział w spotkaniach grupy będzie okazją do spotkania ze sobą i z innymi poprzez uczucia, obrazy, myśli, intuicje, fantazje i sny. Uczestnicy będą mogli doświadczać siebie w obrazach i w relacjach. Zapraszam do grupy osoby odczuwające potrzebę pogłębionego poznania własnej psychiki, aktualnego życiowego zadania, swojej drogi.

Spotkania będą inspirowane teorią i pracą C.G. Junga i pracą postjungistów. Będziemy przebywać w przestrzeni doświadczeniowej, którą opisał w swoich esejach Carl Rogers.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, odbywać się będą w grupie zamkniętej. Będziemy korzystać z technik pracy z procesem twórczym, arte-terapii, aktywnej wyobraźni, interpretacji snów i baśni.

Prowadząca:
Marta Szczukiewicz – pracuję z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą w Poznaniu i w Warszawie, prowadząc terapeutyczne i rozwojowe procesy indywidualne i grupowe, zajmuję się również terapią przez sztukę i procesami kreatywnymi.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej, Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę, pracuję w nurcie jungowskim - jestem router IAAP - Międzynarodowego Instytutu Psychologii Analitycznej w Zurichu. Doceniam i stosuję integracyjne podejście w psychoterapii szczególnie inspiruje mnie praca Carla Rogersa.

Moje zainteresowania kliniczne dotyczą między innymi konsekwencji przeżytej traumy, natury procesów kreatywnych oraz kryzysów związanych z przekraczaniem progów rozwojowych: w dzieciństwie, między dzieciństwem a dorosłością i kryzysem połowy życia.
Więcej informacji na stronie: www.artandpsyche.com.pl

Sprawy organizacyjne:

Spotkania poprzedzone będą indywidualną konsultacją – osobistą lub telefoniczną / skypową.
Czas trwania grupy: 5 miesięcy - 9 spotkań co dwa tygodnie.
Spotkanie będzie trwać dwie godziny.
Poznań - środy 18.15 – 20.15

Ceny:
75 zł za spotkanie / studenci 65,
rozmowa wstępna (30 min) - 40 zł.

Grupa ma charakter zamknięty, o przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń, spotkania rozpoczną się po zebraniu grupy (min 6 osób).

Proszę o zgłoszenia mailowe lub telefoniczne:

Marta Szczukiewicz
marta@artandpsyche.com.pl
tel 882 724 679

Art - Tour III - VI 2016

to proces na który składają się cztery spotkania odbywające się raz w miesiącu w okresie marzec - czerwiec. Będzie to proces ukierunkowany na wsparcie indywiduacji, ugruntowanie kreatywności i pracę z wyobraźnią.

Spotkania będą oparte między innymi na:
- pracy z materiałem wniesionym z otaczającej nas rzeczywistości z włączeniem fantazji i snów oraz współczesnych i dawnych tekstów kulturowych takich jak mity, baśnie.
- pracy uwzględniającej działanie funkcji psychicznych: uczuć, myślenia, percepcji, intuicji.

Tytułowa sztuka będzie obecna podczas procesów kreatywnych, które będą stałym elementem spotkań a także jako metafora w dużej mierze alchemiczna - tworzenia swojej codzienności poprzez procesy, wybory, działania i decyzje.

Do udziału zapraszam osoby, które mają już za sobą pierwsze doświadczenia pracy ze sobą w postaci udziału w grupach, warsztatach, indywidualnej psychoterapii, coachingu czy innych formach rozwoju osobistego - w tym w różnych działaniach w Gabinecie Art&Psyche.

Zapraszam również osoby zainteresowane praktycznym zastosowaniem psychologii analitycznej we wspieraniu: rozwoju, świadomości siebie, świadomości otaczającego świata, budowania komunikacji z nieświadomością.

Szczegóły organizacyjne:

Miejsce: Poznań

4 spotkania w soboty: 12.03 - 2.04 - 14.05 - 11.06 (te daty mogą ulec niewielkim zmianom ustalonym w ramach grupy do możliwości uczestników) w godz. 10.30 - 15.30.

Cena: 125 zł/msc - udział w jednym spotkaniu, 500zł - całość.

Grupa rozpocznie pracę, gdy będzie liczyła minimum 6 osób i jest grupą zamkniętą.

Proszę o zgłoszenia do końca lutego, decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w cyklu będzie poprzedzony krótką indywidualną rozmową wstępną osobiście, przez skype lub telefon.

Kontakt:

tel. +48 882 724 679 
e- mail:
marta@artandpsyche.com.pl 

 

Archetypy w baśniach i w życiu

Zapraszam na cykl warsztatowych spotkań z baśniami. Spotkania te będą okazją do głębszego kontaktu ze światem archetypowym i szukania jego przejawów w naszym codziennym życiu i w jego kluczowych fazach.

Archetypy pomagają nam zrozumieć wzory według których może przebiegać ludzkie życie, zawierają zapis możliwości a także dylematów i wyzwań, które przed nami stają. Dostarczają wiedzy na temat dynamiki psychiki indywidualnej oraz zbiorowej.

Będziemy pracować z baśniami w oparciu o psychologię analityczną C. G. Junga i jego uczniów a przede wszystkim będziemy eksplorować własne doświadczenia i refleksje powstające w kontakcie z wybranymi baśniami. Podczas warsztatów będziemy pracować z testem oraz obrazem.

Cykl obejmuje 6 spotkań (6 baśni), spotkania odbędą się w styczniu i lutym, w soboty (z wyjątkiem 19 lutego – piątek 18.00 - 21.00) w godzinach 10.00-13.00. Obowiązują zapisy i rezerwacja miejsca: marta@artandpsyche.com.pl, tel. 882 724 679. Cena pojedynczego warsztatu: 60 zł, studenci – 50 zł. Cena cyklu 300/250zł. Terminy spotkań: 16.01, 23.01, 30.01, 6.02, 19.02 – piątek 18.00 -21.00, 27.02. Miejsce: Poznań .


Grupa Indywiduacyjna

Wrzesień 2015 - Czerwiec 2016

Poznań

Zapraszamy osoby odczuwające potrzebę poznania psychicznego świata – zrozumienia znaczenia własnych doświadczeń i przeżyć oraz pragnące rozwijać i integrować doświadczenia w indywidualny, twórczy sposób.

Spotkania będą okazją do uporządkowania własnego materiału psychicznego (uczucia, myśli, intuicje, obserwacje, odczucia, fantazje, sny), do integracji i poznania tego czego jeszcze o sobie, jak i otaczającym nas świecie nie wiemy, zakceptowaniem tajemnicy Psyche.

Spotkania będą miały charakter warsztatowy, podczas których poznacie Państwo techniki pracy z procesem twórczym, aktywną wyobraźnią oraz interpretację snów.

Struktura spotkań będzie obejmowala obszary tematyczne inspirowane teorią i praktyką psychologii analitycznej Carla Gustawa Junga.

Więcej informacji - tutaj

 

obraz. Chritian Schloe

Living Body - Integracja

Wrzesień 2015

Poznań

Warsztaty pracy z ekspresją i świadomością ciała.

Spotkania z wykorzystaniem ruchu spontanicznego, elementów pochodzących z systemów gimnastyki różnych kultur, muzyki świata, technik relaksacyjnych i medytacyjnych oraz technik teatralnych. Na warsztatach będziemy łączyć doświadczanie z refleksją.

Warsztaty są dla wszystkich, którzy chcą nawiązać bliższy kontakt ze swoim ciałem, popracować nad integracją i komunikacją w obszarze psyche – soma. Towarzyszyć nam będzie trochę teorii na temat współzależności, współpracy i jedności psycho-fizycznych wymiarów naszego istnienia. Będziemy również eksplorować symboliczne podejście do ciała.

Trwa nabór do grupy od września -  12 spotkań po 2 godziny.

więcej informacji -tutaj

 

Program Indywidualny:

 • Przeznaczony dla osób: poszukujących nowych możliwości i kierunków rozwoju, znajdujących się w sytuacji przejściowej, zagrożenia wypaleniem, poszukujących swojej indywidualnej ścieżki życiowej, wsparcia rozwoju: pasji, związków, zainteresowań, powołania.
   
 • Podczas pracy koncentrujemy się na najważniejszych obszarach życia i pracujemy w spektrum: uczucia, myślenie, intuicja, percepcja, świadome - nieświadome, wewnętrzne- zewnętrzne, przeszłość - teraźniejszość - przyszłość.

 • Program trwa 9 lub 12 miesięcy, w jego ramach odbywają się dwa spotkania w miesiącu (1 - 1,5 godz.), między spotkaniami klient wykonuje pracę indywidualną (dla osób spoza Poznania, możliwe jest odbywanie części spotkań przez skype).

 • Cena:  -  200 zł/ spotkanie.

Liczba osób w programie indywidualnym jest ograniczona, decyduje dostępność miejsc.

Osoby pracujące z ludźmi terapeuci, pracownicy NGO,  nauczyciele, mogą otrzymać 10% zniżki na udział w programie.

 

MYTHIC Project

 • Indywidualne spotkania podczas których wykorzystywana jest obecność opowieści, postaci i obrazów z mitów w indywidualnym odniesieniu.
 • Spotkanie trwa 1,5 - 2 godziny.
 • Cena - 200 zł.

 


 

 

 

 

 

 


zapisz się do newslettera