Gabinet Art & Psyche

Psychoterapia
A A A

Psychoterapia

Psychoterapia dorośli, młodzież

Psychoterapia jest procesem leczenia, który zachodzi w relacji terapeutycznej. Dzięki połączeniu procesów emocjonalnych, poznawczych, świadomych i nieświadomych umożliwia zmianę w przeżywaniu i rozumieniu siebie i świata. Pomaga w uświadomieniu sobie tego co kieruje naszymi zachowaniami i emocjami, dzięki temu możliwe jest dokonanie zmian. Badania wykazały, że jest to proces który wpływa na struktury neuronalne.

Psychoterapia jest metodyczną pracą, która może okazać się bardzo ważną drogą do siebie samego.

Pracuję w nurcie analitycznym jungowskim, wykorzystując także inspiracje z innych nurtów psychoterapii.
Psychoterapia rozpoczyna się spotkaniem lub kilkoma spotkaniami  konsultacyjnym.

I chociaż proces ten jest przeżyciem przede wszystkim psychicznym, subtelnym -  zarówno dla pacjenta jak i terapeuty, jego efekty dobrze podsumowuje to zdanie:

 

Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się.  

Eric Kandel  

neurobiolog

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych, modziezy i dzieci, pracuję w nurcie psychodynamicznym, analitycznym, jungowskim kożystajac z integracyjnego podejścia w zależności od specyfiki konkretnego prcesu terapeutycznego.

 

Psychoterapia dzieci

Prowadzę psychoterapię dzieci z włączeniem psychoterapii zabawą, arte-psychoterapii i terapii w piaskownicy, prowadzę ją w nurcie analitycznym. Pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, lękami, nieśmiałością i ADHD. Wspieram rozwój emocjonalny, integrację i potencjał radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Założenia:

  • psychoterapia niedyrektywna oparta na myśleniu analitycznym jest pomocna w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania oraz w tzw. całościowych zaburzeń rozwoju
  • włączenie interaktywnej psychoterapii zabawą i arte– psychoterapii umożliwia tworzenie relacji i komunikowanie emocji, również tych najtrudniejszych, często niemożliwych do wyrażenia w inny sposób.

W psychoterapii analitycznej z dziećmi łączymy komunikację werbalną i niewerbalną. Poprzez kreatywne działania, możliwe jest kształtowanie nowych postaw w stosunku do siebie i otoczenia oraz nowych sposobów postępowania.


zapisz się do newslettera