Gabinet Art & Psyche

Psychoterapia
A A A

Psychoterapia

Psychoterapia jest procesem leczenia, który zachodzi w relacji terapeutycznej. Dzięki połączeniu procesów emocjonalnych, poznawczych, świadomych i nieświadomych umożliwia zmianę w przeżywaniu i rozumieniu siebie i świata. Pomaga w uświadomieniu sobie tego co kieruje naszymi zachowaniami i emocjami, dzięki temu możliwe jest dokonanie zmian. Badania wykazały, że jest to proces który wpływa na struktury neuronalne.

Psychoterapia jest metodyczną pracą, która może okazać się bardzo ważną drogą do siebie samego.

Pracuję w nurcie analitycznym jungowskim, wykorzystując także inspiracje z innych nurtów psychoterapii.
Psychoterapia rozpoczyna się spotkaniem lub kilkoma spotkaniami  konsultacyjnym.

I chociaż proces ten jest przeżyciem przede wszystkim psychicznym, subtelnym -  zarówno dla pacjenta jak i terapeuty, jego efekty dobrze podsumowuje to zdanie:

 

Psychoterapia jest leczeniem biologicznym, terapią mózgu. Skutkuje ona trwałymi, możliwymi do zbadania, fizycznymi zmianami w mózgu, podobnie jak proces uczenia się.  

Eric Kandel  

neurobiolog


zapisz się do newslettera